Bahasa Indonesia/Kata ganti

Kata ganti atau Pronomina merupakan perkataan yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda, seperti aku, engkau, dia. Dalam bahasa Indonesia terdapat tiga jenis kata ganti, iaitu kata ganti diri, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya.

Wikipedia mempunyai rencana berkaitan:

Kata ganti diri sunting

Diri Tunggal Jamak
Neutral Eksklusif Inklusif
Pertama saya, aku, ku-, -ku - kami kita
Kedua engkau, kamu, Anda, dikau, kau-, mu- kalian, kamu sekalian, Anda sekalian - -
Ketiga ia, dia, beliau, -nya mereka - -