Bahasa Indonesia/Kata ganti

Wikipedia-logo.png
Wikipedia mempunyai rencana berkaitan:

Kata ganti atau Pronomina merupakan perkataan yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda, seperti aku, engkau, dia. Dalam bahasa Indonesia terdapat tiga jenis kata ganti, iaitu kata ganti diri, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya.

Kata ganti diriSunting

Diri Tunggal Jamak
Neutral Eksklusif Inklusif
Pertama saya, aku, ku-, -ku - kami kita
Kedua engkau, kamu, Anda, dikau, kau-, mu- kalian, kamu sekalian, Anda sekalian - -
Ketiga ia, dia, beliau, -nya mereka - -