Mari Belajar Bahasa Jerman/Pengenalan/Sebutan Konsonan

Di dalam panduan ini, huruf-huruf tidak disusun mengikut kedudukannya di dalam abjad. Sebaliknya, mereka disusun mengikut bunyi apabila disebut. Anda haruslah membaca panduan ini dengan cermat dari awal hingga akhir. Seperti panduan sebutan vokal, panduan ini juga akan memberikan contoh perkataan Jerman, sebutannya dan juga maksud perkataan itu di dalam bahasa Melayu. Simbol sebutan huruf-huruf terbabit akan diberikan di awal setiap bahagian supaya anda tidak keliru apabila cuba berlatih nanti.

Huruf yang disebut sama di dalam bahasa MelayuSunting

Banyak huruf konsonan disebut dengan cara yang sama di dalam bahasa Jerman dan Melayu (malah Inggeris). Apabila anda jumpa huruf-huruf berikut, sebutlah sebagaimana yang anda sudah maklum atau biasa apabila bertutur di dalam bahasa Melayu.


Huruf Simbol Contoh sebutan
f, h, k, l, m, n, p, t, x Sama seperti di dalam bahasa Melayu


B, D, & G yang meletupSunting

Sebut BSunting

Huruf Simbol Contoh sebutan
b b besar, bagai, sabar
b di akhir perkataan p kitab, mazhab, nasib


Cuba sebut perkataan-perkataan berikut:

Jerman Bleistift braun aber Korb Laub
Sebutan blai-shtif(t) braun a-be(r) korp laup
Maksud Pensel perang tetapi Bakul Daun

Sebut DSunting

Huruf Simbol Contoh sebutan
d d dagu, daki, ganda
d di akhir perkataan t hasad, lahad, jasad


Cuba sebut perkataan-perkataan berikut:

Jerman Dach denken Deutschland laden leid Neid
Sebutan dakh dèng-ken doi(t)sh-lant la-den lait nait
Maksud Bumbung fikir Jerman undang gundah Cemburu