FOSS Pengenalan Am/Cerita-Cerita Kejayaan FOSS

Apa yang sedang dilakukan kerajaan-kerajaan dengan FOSS?

sunting

Kerajaan-kerajaan di seluruh dunia sudah mengambil tahu tentang Perisian Bebas dan Sumber Terbuka (FOSS) dan melancarkan inisiatif-inisiatif untuk meraih faedah daripadanya. Banyak daripada inisiatif-inisiatif ini masih berada pada tahap awal, akan tetapi terdapat trend ketara untuk memasukkan FOSS ke dalam dasar pembelian dan pembangunan. Selain daripada sebilangan besar laporan dan kertas putih yang menyarankan penyelesaian FOSS, terdapat juga lebih kurang 70 buah cadangan undang-undang yang mewajibkan ataupun menggalakkan penggunaan FOSS yang dilaporkan di seluruh dunia.[1]. Terdapat sebilangan di tahap kebangsaan sementara kebanyakannya di tahap lebih rendah (negeri atau bandar). Berikut adalah tonjolan beberapa usaha dari seluruh dunia yang mendapat perhatian.

Eropah

sunting

Selain daripada menjadi tempat tinggal sebilangan ketara pembangun FOSS, Eropah juga merupakan wilayah yang memiliki minat kuat kerajaan terhadap FOSS. Khususnya, Kesatuan Eropah, Jerman, Perancis dan United Kingdom menjadi perintis dalam pembangunan FOSS.

Kesatuan Eropah

sunting

Kesatuan Eropah telah mengeluarkan sebuah kertas kerja yang menekankan Piawai Terbuka dan menggalakkan penggunaan FOSS apabila sesuai digunakan. Kertas yang berjudul "Menghubungkan Eropah: Pentingnya Saling Kendali untuk Perkhidmatan E-kerajaan"[nota 1], tertumpu kepada penghubungan sistem-sistem e-kerajaan kebangsaan. Ia juga mengkritik pembangunan masa lepas yang "menghasilkan sistem maklumat yang tertutup, menegak, tak dapat skala dan sering proprietari",[nota 2][2]. Kertas ini dikeluarkan sebagai sebahagian daripada inisiatif eEurope. Kesatuan Eropah juga sedang mewujudkan pusat kecekapan FOSS dan pendanaan pembangunan aplikasi-aplikasi berkaitan dengan kesihatan.[3].

Jerman

sunting

Jerman sedang melaksanakan beberapa inisiatif. Bundestag (P: Parlimen) Jerman mengguna Linux untuk 150 buah pelayannya[4], sementara kota Munich merancang untuk memindahkan lebih daripada 14,000 buah PC meja kepada Linux, walaupun Microsoft memotong harga pada saat akhir[5]. Pasukan polis juga sedang memindahkan 11,000 pelanggan kepada Linux. Yang menarik perhatian ialah harga tidak semestinya menjadi faktor setiap kali pemindahan besar-besaran kepada Linux dilakukan. Menteri Dalam Negeri Jerman, Otto Schilly, berkata, "Kami sedang meningkatkan keselamatan komputer dengan mengelak monokultur, dan kami sedang mengurangkan kebergantungan terhadap pembekal tunggal</ref>,ref group=nota>Asal, "We are raising computer security by avoiding a monoculture, and we are lowering dependence on a single supplier"</ref>[6]. Bundestag memutuskan dalam tahun 2001 yang produk-produk FOSS harus digunakan jika kos dapat dikurangkan dengan penggunaan FOSS[7]. Kementerian Kewangan memiliki sistem intranet berlandaskan Apache/FOSS Pengenalan Am/Linux yang menyokong 15,000 orang pengguna[8].

Perancis

sunting

Badan yang diiktiraf rasmi, Agensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pentadbiran (Agency for Technologies of Information and Communication in Administration, ATICA) menyatakan bahawa sebahagian daripada misinya ialah, "menggalakkan para pentadbir untuk mengguna perisian bebas dan piawai-piawai terbuka"</>[nota 3][9] Lembaga Kastam dan Percukaian Tak Langsung (The Authority for Customs and Indirect Taxation) juga sudah berpindah kepada Linux, dengan alasan keselamatan komputer [10]. Agensi e-kerajaan Perancis telahpun mewajibkan piawai terbuka untuk semua pentadbiran awam demi memastikan saling kendali penuh[11].

United Kingdom

sunting

United Kingdom (UK) baharu sahaja mula menggubal dasar berkaitan dengan pembelian FOSS akan tetapi dasar-dasar yang sudahpun digubal kini memihak kepada FOSS. UK berhasrat untuk mengelak masalah terkunci (lock-in) dan telah mengeluarkan dasar untuk "hanya menggunakan produk buat saling kendali yang menyokong piawai-piawai dan spesifikasi-spesifikasi terbuka dalam semua pembangunan IT yang mendatang"[nota 4] [12]. Satu daripada pengguna FOSS yang aktif ialah National Health Service ("Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan"), disebabkan separa oleh kemuflisan vendor perisian proprietari yang memaksa hospital untuk berpindah kepada Linux [13].

Finland

sunting

Memang kena yang tanah kelahiran pencipta Linux juga aktif dalam arena FOSS. Satu daripada inisiatif yang yang dikenali ramai ialah pemindahan perlahan-lahan kota Turku kepada Linux dan Open Office. Semua sistem PC meja akan dipindahkan, dengan projek perintis sebanyak 200 buah komputer yang sedang berjalan sekarang.

Pentadbiran Negara Finland (Finnish State Administration) juga dilaporkan sedang menimbang untuk mengganti semua PC meja miliknya dengan Linux, melibatkan sebanyak 147,000 buah komputer [14].

 1. Asal, "Linking Up Europe: the Importance of Interoperability for E-government Services"
 2. Asal, "Resulted in closed, vertical, un-scalable and frequently proprietary information systems"
 3. Asal, "to encourage administrations to use free software and open standards".
 4. Asal, "and only use products for interoperability that support open standards and specifications in all future IT developments

Rujukan

sunting
 1. Miller, Robin, “Open Source: A Case For E-Government”, 21 Oktober 2002, Newsforge [laman rumah dalam talian]; disediakan di http://newsforge.com/newsforge/02/10/20/1746231.shtml?tid=4 ; Internet; capaian 8 November 2003.
 2. Williams, Peter, “Europe picks Penguin to link government IT”, 18 Julai 2003, VNUNet.com [laman rumah dalam talian]; disediakan di http://web.archive.org/web/20030724183521/http://www.vnunet.com/News/1142411 ; Internet; capaian 8 November 2003.
 3. Kable Report on Open Source Software – Sponsored by Sun Microsystems”, 17 Mac 2003, Kable Ltd.
 4. Najani, Niranjan, “Free as in Education”; boleh didapati di http://www.maailma.kaapeli.fi/FLOSSReport1.0.html ; Internet; dicapai pada 8 November 2003.
 5. “LinuxPR: Munich Goes with Open Source Software”, 28 Mei 2003, linuxtoday.com [laman rumah dalam talian]; disediakan di http://linuxtoday.com/infrastructure/2003052802126NWDTPB ; Internet; dicapai 8 November 2003.
 6. “IBM signs Linux deal with Germany”, 3 Jun 2002, BBC News; disediakan di http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/2023127.stm ; Internet; capaian 8 November 2003.
 7. Ghosh, Krieger, Glott, Robles, “Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study. Part 2B: Open Source Software in the Public Sector: Policy within the European Union”, Jun 2002; disediakan di http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/FLOSSFinal_2b.pdf ; Internet; capaian 8 November 2003.
 8. Kable Report on Open Source Software – Sponsored by Sun Microsystems”, 17 Mac 2003, Kable Ltd
 9. Najani, Niranjan, “Free as in Education”; disediakan di http://www.maailma.kaapeli.fi/FLOSSReport1.0.html ; Internet; capaian 8 November 2003.
 10. Ghosh, Krieger, Glott, Robles, “Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study. Part 2B: Open Source Software in the Public Sector: Policy within the European Union”, Jun 2002, http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/FLOSSFinal_2b.pdf; Internet; capaian 8 November 2003.
 11. “Kable Report on Open Source Software – Sponsored by Sun Microsystems”, 17 Mac 2003, Kable Ltd.
 12. “Open Source Software – use within UK Government”, UK Gov Talk, 15 Julai 2002; disediakan di http://www.govtalk.gov.uk/documents/oss_policydocument_2002-07-15.pdf ; Internet; capaian 8 November 2003.
 13. Ghosh, Krieger, Glott, Robles, “Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study. Part 2B: Open Source Software in the Public Sector: Policy within the European Union”, June 2002; disediakan di http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/FLOSSFinal_2b.pdf; Internet; capaian 8 November 2003.
 14. Najani, Niranjan, “Free as in Education”; disediakan di http://www.maailma.kaapeli.fi/FLOSSReport1.0.html ; Internet; capaian 8 November 2003.