FOSS Pengenalan Am

Maklumat

sunting
Wikipedia mempunyai rencana berkaitan:

Buku ini didermakan oleh International Open Source Network dan


Wikibuku ini disediakan di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU dan Lesen Atribusi Creative Commons 2.5