Bahasa Arab/Matlamat Buku

Next Page: Asas Bahasa | Previous Page: Bahan Awal
Home: Bahasa Arab

Apa yang dapat diharapkan daripada buku ini

sunting

Buku Pengantar

sunting

Buku ini adalah pengantar atau primer bahasa Arab. Ia buku praktikal—buku ini bertujuan untuk mengajar bahasa Arab Piawai (MSA) agar ia dapat digunakan secara praktikal. Para pembaca akan dapat membaca dan memahami penulisan bahasa Arab yang mudah, dan menulis sedikit skrip Arab. Pembaca juga akan dapat bertutur dalam bahasa Arab dengan ungkapan-ungkapan seharian dengan contoh-contoh dialog yang dimuatkan dalam buku. Dengan cara ini para pembaca dapat berlatih menggunakan bahasa Arab.

Sehubungan dengan itu, buku ini tidak membincangkan tatabahasa MSA dengan terperinci. Akan tetapi asas-asas bahasa yang disediakan akan dapat membantu pembaca untuk mempelajari bahasa Arab dengan lebih mendalam daripada buku-buku teks atau, lebih baik lagi, dengan menghadiri kursus bahasa Arab yang formal. Justeru lihatlah buku ini sebagai pintu atau bab kepada alam bahasa Arab.