Bahasa Arab/Bahan Awal

Next Page: Matlamat Buku
Home: Bahasa Arab

Kandungan buku

sunting

Buku ini merupakan terjemahan separa buku seiring di Wikibuku Bahasa Inggeris. Akan tetapi ia telah dikembang dan diolahkan dan juga memuatkan bahan tambahan dari sumber lain, terutamanya contoh-contoh dan juga beberapa penjelasan tatabahasa.

Sistem ejaan

sunting

Satu daripada masalah yang dihadapi apabila menulis buku tentang topik bahasa Arab ataupun topik yang menggunakan perkataan-perkataan Arab adalah pemilihan sistem transliterasi yang perlu digunakan apabila mengalih tulisan Arab kepada tulisan Rumi.

Terdapat banyak sistem transliterasi Arab-Rumi yang digunakan. Wikipedia dan projek-projek saudaranya menggunakan sistem ALA-LC.

Selain transliterasi, teks juga memerlukan sistem transkripsi, yakni sistem yang mengambil kira bunyi sesuatu perkataan (bunyi mengikut tanda, harakat, dan sebagainya) agar ejaan sesuatu perkataan Arab itu memberi makna kepada pembaca yang baharu berhadapan dengan bahasa Arab. Misalnya perkataan 'قطر', jika hanya dieja dengan transliterasi, akan menghasilkan 'qtr', yang mungkin tidak akan memberi makna. Namun, jika dieja dengan tambahan tranksripsi, ia akan dieja sebagai 'qatar', dan ini mungkin lebih bermakna kepada pembaca.

Banyak sistem transliterasi dan transkripsi menggunakan aksara-aksara khusus seperti: 'ā', 'ṯ', dan 'ǧ'. Penggunaan aksara-aksara ini agak menyukarkan tugas penaipan di sistem wiki. Justeru buku ini menggunakan sistem transliterasi Peraturan Transliterasi Arab Bikdash atau singkatannya, BATR yang, selain mudah difahami dan diguna, juga memenuhi keperluan buku ini.

Para pembaca perlu membiasakan diri (amat mudah) dengan sistem BATR agar dapat memanfaatkan buu ini sepenuhnya. Jika anda jenis yang kurang sabar, kurang sabar, anda dapat menjenguk sistem transliterasi BATR yang dimuatkan dalam buku ini dengan mengikuti pautan.

Nota: Dalam bab-bab selanjutnya, semua ejaan bahasa Arab ditulis dengan sistem BATR.

Sumber

sunting

Sebuah senarai sumber rujukan disediakan dalam lampiran A. Senarai ini memberikan petunjuk kepada buku-buku, bahan multimedia, dan perkakas elektronik yang dapat membantu penutur bahasa Arab untuk mendalami pengetahuan mahupun meningkatkan kemahiran dan penguasaan bahasa Arab.