Bahasa Arab/Asas Bahasa/Vokal

Next Page: Tulisan | Previous Page: Abjad
Home: Bahasa Arab/Asas Bahasa

Pada asasnya, semua huruf dalam abjad Arab dianggap konsonan. Justeru, tidak seperti Bahasa Melayu, Bahasa Arab tidak mempunyai istilah yang sepadan dengan istilah 'vokal' Bahasa Melayu ataupun huruf-huruf vokal yang sepadan dengan a, e, i, o, u yang terdapat dalam nahu Bahasa Melayu. Bunyi huruf bahasa Arab yang disepadankan dengan vokal Bahasa Melayu ditunjukkan dengan penggunaan tanda-tanda khusus (tanda diakritik). Tanda-tanda ini yang sebenarnya diperkenalkan dalam zaman Kekhalifahan Umaiyah (untuk keseragaman sebutan 'vokal' pendek), digunakan untuk menggambarkan sebutan berbeza sesuatu huruf itu. Perlu diperhatikan yang secara amnya penulisan MSA tidak menggunakan tanda diakritik. Tanda diakritik hanya terdapat dalam penulisan Quran, buku kanak-kanak dan teks sastera klasik.

Walau bagaimanapun, untuk tujuan pembelajaran, tanda diakritik dan vokal (yakni tulisan yang membawa bunyi sama dengan vokal Bahasa Melayu) perlu difahami dan digunakan dalam bab-bab awal buku ini.

Bahasa Arab mempunyai dua jenis vokal, yakni vokal pendek dan panjang.

Vokal pendek

sunting

Terdapat tiga jenis vokal pendek dalam Bahasa Arab:

  • fatHat' فتحة َ , bunyi "a". Contoh, بَ , disebut "ba"
  • kasrat' كسرَه ِ , bunyi "i". Contoh, ِبِِ , disebut "bi"
  • Dammat' ضَمّة ُ , bunyi "u" . Contoh, بُ , disebut "bu"

Vokal panjang

sunting

Vokal panjang pula ditulis dengan menggunakan fatHat', kasrat', dan Dammat' dengan diikuti huruf yang berkaitan dengan tanda-tanda tersebut.

Contoh
  • fatHat' (a) dikaitkan dengan ا (ealif), justeru ia mendahului ا (ealif) untuk membentuk vokal panjang seperti: تَا (taa), جَا (Haa), غَا (gaa)
  • kasrat' (i) dikaitkan dengan ي, justeru ia mendahului ياء (yaae) untuk membentuk vokal panjang seperti: تِي (tii), حِي (Hii), غِي (gii)
  • Dammat' (u) dikaitkan dengan و, justeru ia mendahului واو (waaw) untuk membentuk vokal panjang seperti: تُو (tuu), حُو (Huu) غُو (guu)