Di Wikistudy, kami menulis buku rujukan dan latihan untuk pelajar-pelajar peringkat rendah dan menengah.

Selamat Datang ke Wikistudy

Kaedah pembelajaran wiki-interaktif terkini

Matlamat projek ini ialah untuk mengeluarkan buku rujukan dan latihan untuk para pelajar peringkat rendah dan menengah. Sesuai untuk para remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun yang sedang berada dalam sesi pembelajaran secara formal. Buku-buku ini dicipta dan diolah dengan jelas berpandukan sukatan KSSR (Kurikulum Standart Sekolah Rendah) dan KSSM (Kurikulum Standart Sekolah Menengah). Setiap modul pembelajaran adalah diselaraskan hampir mengikut kaedah pendidikan interaktif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Namun demikian, kaedah pembawakan pembelajaran ini tidaklah mengikut secara sepenuhnya kaedah pembelajaran oleh KPM, hal ini kerana sistem pembelajaran yang dibawa adalah dalam bentuk capaian wiki yang kandungan bersifat bebas untuk disunting. Kaedah pembelajaran yang digunapakai hendaklah bersifat ilmiah dan menyeronokkan serta dijelaskan dengan bantuan gambar, rajah, lakaran, dan lukisan asal. Buku Wikistudy disediakan oleh komuniti penulis, guru, pelajar dan orang-orang muda yang bekerja bersama-sama di seluruh dunia. Buku-buku ini mengemukakan maklumat fakta yang dapat ditentusahkan. Anda diundang untuk bersama-sama menyertai dan menulis, menyunting dan mengolah semula setiap modul dan buku untuk memperbaiki isinya. Buku-buku yang terkandung di sini dilesenkan di bawah Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Bahasa


Bahasa Melayu -- Bahasa Melayu Kertas 1 (Penulisan) -- Bahasa Melayu Kertas 2 (Pemahaman) -- Bahasa Melayu Kertas 3 (Bertutur) -- Bahasa Melayu Kertas 4 (Mendengar)

Bahasa Inggeris -- Bahasa Inggeris Kertas 1 (Pemahaman) -- Bahasa Inggeris Kertas 2 (Penulisan) -- Bahasa Inggeris Kertas 3 (Bertutur) -- Bahasa Inggeris Kertas 4 (Mendengar)

Sains


Sains -- Biologi -- Kimia Asas -- Fizik -- Eksperimen Sains

Matematik


Matematik -- Matematik -- Matematik Tambahan

Geografi dan Sejarah


Prasejarah dan Tamadun Awal -- Geografi Malaysia -- Sumber Asli dan Tenaga -- Biokepelbagaian dan Alam Sekitar -- Geografi Dunia -- Tamadun Islam -- Sosial dan Politik Malaysia -- Pengangkutan dan Bentuk Muka Bumi -- Sejarah Malaysia

Lihat juga