Wikibooks:Polisi dan garis panduan

Laman ini merupakan polisi rasmi Wikibuku.
Ia dipersetujui ramai dan tidak boleh diubah tanpa perbincangan.

BukuWiki (Wikibooks) telah membentuk satu set polisi dan garis panduan sebagai petunjuk kepada para pesertanya bagi mencapai matlamatnya membentuk satu koleksi buku teks bebas.

Polisi dan garis panduan ini haruslah dihormati dan dituruti. Walau bagaimanapun, seperti kebanyakan undang-undang polisi dan garis panduan ini bukanlah sesuatu yang tegar dan boleh berubah untuk tujuan kebaikan, menerusi cara musyawarah dalam komuniti Wikibooks.

Polisi dasar sunting

Anda tidak perlu membaca semua polisi Wikibooks sebelum mula menyumbang! Bagaimanapun, polisi berikut adalah yang paling mustahak.

  • Wikibooks merupakan himpunan buku teks dan manual dalam talian.
  • BukuWiki adalah Wikibooks Bahasa Melayu.
  • Jangan melanggar hakcipta. Wikibooks merupakan projek yang dilesenkan di bawah GFDL. Menghantar kerja tanpa kebenaran pemegang hak cipta mengancam matlamat pembinaan koleksi buku teks yang boleh disebarkan secara bebas, dan boleh mengakibatkan masalah undang-undang kepada projek.
  • Jauhi berat sebelah. Elakkan dari memasukkan pandangan sendiri.
  • Hormati penyumbang lain. Penyumbang datang daripada pelbagai negara dan kebudayaan, dan mempunyai pandangan yang berbeza. Dengan menghormati mereka kita dapat bekerjasama dengan berkesan.
  • Ikuti kebiasaan. Dengan mengikuti kebiasaan kita dapat menghasilkan buku teks yang tekal dan mudah digunakan:
  • Polisi lanjutan: Jika polisi atau garis panduan tempatan tidak wujud, maka polisi Wikipedia Melayu digunakan. Sekiranya ia berkenaan Wikibooks secara khusus, maka polisi Wikibooks Inggeris, tertakluk kepada beberapa pengehadan, boleh dirujuk.

Bagaimana polisi dibentuk dan dikuatkuasa? sunting

Polisi Wikibooks dibentuk kebanyakan oleh tabiat dan persetujuan ramai. Polisi pada projek baru/kecil (seperti BukuWiki) pula diambil dan diubahsuai dari projek sedia ada.

Wikibooks tidak mempunyai ketua pengarang atau pengarah, cuma penyunting biasa seperti anda. Sebaliknya, peserta aktif memantau "Perubahan Terkini" dan membetulkan kandungan atau masalah format yang mereka lihat. Jadi, peserta merupakan penulis, penyunting dan pemantau.

Untuk polisi yang memerlukan penggunaan ciri terhad seperti memadam laman, ia boleh dilakukan oleh penyelia.

Garis panduan sunting

Garis panduan merupakan "himpunan peraturan yang memperjelas polisi dan bertujuan mempermudah perjalanan Wikibooks". Ia akan ditambah dari masa ke semasa mengikut keperluan.

Lihat juga sunting