Templat:Pp-protected

Matlamat Wikibooks adalah mencipta sumber maklumat yang boleh dicapai semua orang. Oleh itu, kandungan Wikibooks boleh digunakan oleh sesiapapun dan kekas bebas tertakluk kepada beberapa syarat, yang bertujuan mengekalkan kebebasan tersebut.

Semua sumbangan terhadap Wikibooks merupakan milik penyumbang melainkan dinotakan sebaliknya (sebagai contoh; penyumbang mungkin mengepos teks domain awam atau teks yang lain telah diberikan izin untuk disalin, diubah dan diterbitkan semula di bawah syarat hak cipta Wikibooks). Oleh itu semua kandungan dianggap dibebaskan di bawah syarat-syarat berikut melainkan ditandakan sebaliknya (sebagai contoh; petikan yang ditanda dengan jelas); Sebaik sahaja lesen bahan-bahan tersebut telah diberikan kepada Wikibooks, mana-mana penulis tidak boleh membatalkan atau mengubah lesen tersebut.

Kebenaran diberikan untuk menyalin, mengedar dan/atau menyunting teks semua bahan di sini di bawah sama ada "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License" (CC-BY-SA) atau "Lesen Dokumentasi Bebas GNU" (GFDL), tanpa versi tertentu, dengan tanpa bahagian tak berubah (invariant section), tanpa teks halaman hadapan (front-cover text), dan tanpa teks halaman belakang (back-cover texts). Satu salinan lesen GFDL boleh didapati di en:Wikibooks:GNU Free Documentation License manakala terjemahannya di w:Wikipedia:Teks Lesen Dokumentasi Bebas GNU. Salini lesen CC-BY-SA pula boleh didapati di en:Wikibooks:Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Dengan menekan butang "simpan" anda menandakan yang anda memberikan Yayasan Wikimedia lesen untuk menggunakan karya anda di bawah syarat-syarat yang ditebalkan di atas. Jika anda tidak setuju dengan syarat-syarat ini, jangan hantarkan karya anda ke laman web ini. Perlu dijelaskan bahawa hanya teks bahasa Inggeris GFDL merupakan dokumen sah (legally binding document).

Bahan kegunaan adil

Anda mungkin terjumpa sebahagian bahan di Wikibooks yang telah ditambah mengikut doktrin Wikibooks:Kegunaan adil. Bahan ini mungkin mengandungi teks, imej, bunyi, atau bahan lain daripada sumber luar dengan syarat hak cipta yang berbeza, dan mungkin tidak boleh diterbitkan semula sesuka hati. Dalam kes ini, bahan tersebut mesti ditandakan dengan jelas dan kekal milik tuannya.

Lihat juga