VHDL, Panduan untuk orang baru/Sintaks

Peraturan penamaan

sunting

Dalam penamaan isyarat, entiti, pemboleh ubah dan sebagainya, peraturan peraturan penting yang perlu dipatuhi agar kod VHDL tidak mendatangkan ralat. Peraturan tersebut ialah

  • nama pengecam harus dimulakan dengan huruf (dari 'a' hingga 'z').
  • nama pengecam boleh mengandungi angka-angka dan aksara garis bawah ('_'). Aksara-aksara lain akan mendatangkan ralat.
<< Undur | Maju >>