Tutorial Python untuk bukan pengatur cara

untuk Python 2.6

Kandungan sunting

Wikipedia mempunyai rencana berkaitan:
Pengarang  
Penyumbang kepada buku ini
Bahan Awal  
Kata-kata pendahuluan
Pengenalan  
Memasang dan mengguna Python – tempat mendapatkan bantuan
"Hello, World"  
Program pertama yang masyhur  – output skrin – nombor dan pengiraan
Siapa di sana?  
Input interaktif dan  – string
Mengira sehingga 10  
Gelung while
Membuat keputusan  
Kenyataan if
Nyahpepijat  
Mengenal pasti kesilapan/ralat
Fungsi  
Mengstruktur program dengan function
Contoh Fungsi Lanjutan  
Contoh pemikiran pengatur cara yang (hampir) menakjubkan
Senarai (list)  
Pemboleh ubah yang mengandungi lebih daripada satu nilai
Gelung for  
Gelung jenis kedua (Gelung for)
Ungkapan Boolean  
Logik komputer – true dan false – and dan or – not
Kamus (Dictionary)  
Pemboleh ubah yang mengandungi sepasang kunci/nilai
Mengguna Modul (Module)  
Sambungan kepada set kefungsian standard
Tambahan tentang list  
Mengguna unsur atau sebahagian list
Dendam string  
Manipulasi teks lanjutan
IO Fail  
Membaca daripada dan menulis kepada fail
Menangani kecacatan  
Bagaimana harus menangani ralat
Tamat  
Bagaimana mahu belajar lebih lanjut
FAQ  
Beberapa soalan lazim
Lampiran  
Perbezaan antara Python 2.6 dan Python 3.0

Bantuan untuk terjemahan am sunting