Tutorial Lua/Scribunto/Lua

Lua dilaksanakan dalam wiki-wiki MediaWiki melalui sambungan Scribunto/Lua dan distor dalam laman-laman sumber dengan menggunakan ruang nama Modul[1].

Membuat skrip Lua pertama sunting

Untuk membuat skrip Lua pertama anda: 1. Pergi ke Modul:Kotak pasir. 2. Buang semua kod yang terdapat dalam kotak pasir.

Ia sebuah kotak pasir. Semua orang boleh bermain di kotak pasir. Tetapi, jika anda mendapati ada seorang pennguna lain yang sedang menyunting kotak pasir, anda juga boleh menggunakan 'Modul:Kotak pasir/Nama pengguna', dengan 'Nama pengguna' diganti oleh nama pengguna anda.

3. Tambah kod berikut dan simpan laman:

local p = {}

function p.helo()
  return 'Helo!'
end

return p

Uji skrip Lua pertama anda sunting

Untuk menguji skrip pertama anda:

 1. Pergi ke sama ada ke laman Module_talk:Kotak pasir, Wikibuku: Kotak pasir ataupun laman pengguna atau kotak pasir anda.
 2. Tambah kod ini dan simpan laman:
{{#invoke:Kotak pasir|helo}}

Hasilnya:

Helo!

Sunting skrip Lua pertama anda sunting

Untuk menyunting skrip Lua pertama anda:

 1. Pergi ke Module:Kotak pasir.
 2. Sunting baris dengan return 'Helo!' dan tambah nama anda di dalam tanda petikan tunggal. Anda seharusnya menghasilkan sesuatu seperti return 'Helo Lua!' atau return 'Helo Ramli!' .
 3. Simpan laman.
 4. Pergi ke laman ujian kotak pasir yang anda gunakan di atas buat menguji perubahan yang anda lakukan. Penggunaan laman perbincangan modul akan memudahkan ujian pantas.
 5. Isi semula laman dan lihat perubahan yang anda lakukan. Nama anda dipulangkan oleh skrip.

Hasil seharusnya dekat-deakt dengan:

Helo Lua!

atau

Helo Ramli!

Memahami skrip Lua pertama anda sunting

Sekarang anda sudah melihat apa yang dilakukan skrip dan sudah tiba masanya anda memahami bagaimana ia bekerja.

 1. local p = {} mewujudkan sebuah jadual lokal ataupun tatasusunan buat kod anda dan menamakannya p.
 2. fungsi p.hello() menambah fungsi bernama helo pada jadual. Fungsi dapat dipanggil dengan namanya dari luar modul.
 3. return 'Helo!' memulangkan rentetan Helo! apabila fungsi dipanggil.
 4. end menamatkan fungsi.
 5. return p memulangkan jadual kod kepada apa jua proses yang memuatkan modul Lua ini.

Kod yang melaksanakan skrip termasuk:

 1. #invoke: memanggil (invoke) sebuah modul Lua.
 2. Kotak pasir menetapkan nama modul yang perlu dimuatkan.
 3. helo menetapkan nama fungsi yang berada dalam modul yang perlu dipanggil.
{{#invoke:Kotak pasir|helo}} Kata kunci Parameter pertama Parameter ke-2

Kod

#invoke:

Kotak pasir

helo

Apa yang dilakukan

menetapkan tindakan - di sini memuatkan modul dan melaksanakan fungsi

menetapkan nama modul yang perlu dimuatkan

menetapkan nama fungsi dalam modul yang perlu dipanggil.

Penutup sunting

Tahniah! Anda sudah membuat, menguji, menyunting dan memahami skrip Lua pertama anda. Teruskan dengan bab tentang Modul.

Rujukan sunting