Pengguna:CyberTroopers/Kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran adalah salah satu siri sosial masyarakat yang diterbit oleh Pustaka Buana. Buku ini dikarang oleh Mahani Abu Bakar.[1]


Isi kandungan sunting

  1. Masalah kemiskinan
  2. Punca-punca kemiskinan
  3. Jenis-jenis pengangguran
  4. Kemiskinan dan pengangguran di bandar
  5. Kemiskinan nelayan di semenanjung
  6. Peluang kerja dan kesan pengambilan tenaga asing
  7. Masalah setinggan

Masalah pengangguran sunting

Kemiskinan adalah satu konsep yang sukar ditafsir. Oleh yang demikian, ia bersifat subjektif dan memerlukan pertimbangan nilai yang mendalam. Kemiskinan pada umumnya meliputi elemen-elemen yang berikut golongan yang tidak akses kepada sumber kuasa sosial dan golongan yang tidak menikmati keperluan asas. Keperluan asas yang dimaksudkan adalah seperti perlindungan, pemakanan, pendidikan asas, kesihatan, pekerjaan dan sebagainya. Semua keperluan asas itu mengikut piawaian ukuran sara hidup sesuatu masyarakat sama ada di bandar atau di luar bandar.

Masalah kemiskinan walaupun merupakan fenomena luar bandar, namun ia masih wujud di kawasan bandar. Walaupun peratus kemiskinannya adalah lebih rendah berbanding dengan kemiskinan di kawasan luar bandar, yang pasti kesan kemiskinan lebih terasa oleh penduduk miskin bandar. Kehidupan penduduk bandar lebih bergantung kepada peluang mereka untuk mendapat peluang pekerjaan sedangkan keupayaan sektor tidak formal bandar untuk menyerap pekerjaan adalah terhad.

Penduduk miskin bandar juga lebi terdedah kepada perubahan-perubahan dalam keadaan pasaran. Wanita miskin yang menjadi ketua isi rumah di bandar merupakan golongan yang paling cepat menerima kesan daripada perubahan tersebut. Kajian mengenai kemiskinan di Malaysia memang tekah banyak dilakukan, tetapi kebanyakan kajian lebih tertumpu di kawasan luar bandar. Kecenderungan ini berlaku mungkin kerana isu kemiskinan lebih ketara di kawasan luar bandar. Jika ada pun kajian yang dilakukan di bandar, ia hanya berkisar kepada masalah setinggan, perumaan dan isu etnik.

Masalah pengangguran sunting

Pengangguran merujuk kepada tenaga buruh yang tidak bekerja. Asas mereka adalah golongan yang berusia melebihi 16 tahun yang tidak bekerja dan aktif mnecari pekerjaan. Pengangguran merupakan masalah yang semakin serius di rantau ini. Malaysia juga tidak ketinggalan daripada masalah pengangguran.


Punca-punca kemiskinan sunting

Jenis-jenis pengangguran sunting

Kemiskinan dan pengangguran di bandar sunting

Kemiskinan nelayan di semenanjung sunting

Peluang kerja dan kesan pengambilan tenaga asing sunting

Masalah setinggan sunting

Rujukan sunting

Templat:ISBN