Glosari ini mengandungi istilah-istilah yang berkaitan dengan pengaturcaraan dalam konteks Lua. Gunakannya untuk mendapatkan maksud istilah yang tidak difahami.

ketulan
Ketulan (chunk) ialah satu jujukan pernyataan.
Next Page: Indeks | Previous Page: Ralat
Home: Pengaturcaraan Lua