Bahasa Penanda Hiperteks (HTML)/Pengenalan - Bahasa lain