Tutorial Python untuk bukan pengatur cara/Hello, World: Perbezaan antara semakan

k
kemas
k (kemas)
terdapat satu ''argumen'', yakni <code>"Hello, World!"</code>. Perhatikan bahawa argumen ini merupakan kumpulan aksara yang dikelilingi tanda petik berganda ("). Ini lazimnya dipanggil ''string of characters'' (rentetan aksara), atau panggilan pendeknya, ''string''. Satu lagi contoh ''string'' ialah <code>"Dua tiga kucing berlari"</code>.
 
Perintah dan argumennya digelar secara kolektif sebagai sebuah ''statement'' (penyatapernyataan); justeru,
 
<source lang="python">
</source>
 
ialah satu contoh penyatapernyataan.
 
Istilah yang telah diperikan di atas mungkin mencukupi buat masa ini.
 
Seperti anda dapat lihat, Python mampu menjadikan komputer anda yang berharga dua atau tiga ribu ringgit sebuah kalkulator berharga 15 ringgit.
 
<!-- Sorok sementara -->
 
Dalam contoh ini, perintah <tt>print</tt> disusuli dua argumen, dengan setiap argumen dipisahkan dengan tanda koma. Jadi dengan baris pertama program
Argumen pertama ialah string <code>"2 + 2 ialah"</code> dan argumen kedua ialah ''mathematical expression'' (ungkapan matematik) <code>2 + 2</code>, yang lazimnya disebut ''expression'' atau ungkapan.
 
Apa yang perlu diperhatikan ialah sebuah rentetan atau <code>string</code> dicetak seperti yang tertulis (stringrentetan ialah apa yang terkandung dalam kurungan dua tanda petikan tetapi tidak termasuk tanda petikan itu sendiri. Jadi stringrentetan dicetak tanpa tanda petikan berganda). Akan tetapi, sebuah ''ungkapan'' akan dinilai (dalam kata lain, ditukar) kepada nilai sebenarnya.
 
Python mempunyai enam operasi asas bagi nombor:
1,163

suntingan