Tutorial Python untuk bukan pengatur cara: Perbezaan antara semakan

;[[/Senarai|Senarai (<code>list</code>)]] {{stage short|25%}}
: Pemboleh ubah yang mengandungi lebih daripada satu nilai
;[[/Gelung For|Gelung <code>for</code>]] {{stage short|100%|13-02-2013}}
: Gelung jenis kedua (Gelung <code>for</code>)
;[[/Ungkapan Boolean|Ungkapan Boolean]] {{stage short|25%}}
1,163

suntingan