Tutorial Python untuk bukan pengatur cara: Perbezaan antara semakan

tiada ringkasan suntingan
Tiada ringkasan suntingan
;[[/Pengarang/]] {{stage short|100%|23-01-2013}}
: Penyumbang kepada buku ini
;[[/Pendahuluan|Bahan Awal]] {{stage short|75100%|24-01-2013}}
: Kata-kata pendahuluan
<!--;[[/Before You Begin Your Quest|Before You Begin Your Quest]] {{stage short|25%|Sep,20,2007}}
1,163

suntingan