Wikibooks:Penolak tuntutan umum: Perbezaan antara semakan

siap
(bersambung)
(siap)
 
Ini tidaklah bermakna yang anda tidak akan menemui sebarang maklumat tepat atau berguna di ''Wikibooks'', ia hanyalah untuk menyatakan bahawa '''''Wikibooks'' TIDAK menjamin, di dalam sebarang keadaan, kesahihan maklumat di sini'''. Ia mungkin baru sahaja dikemaskini, dirosak atau diubah oleh seseorang yang tidak memiliki tahap pengetahuan yang mencukupi bidang tersebut.
 
 
:'''Para penulis, penyumbang, penaja, penyelia, atau sesiapa sahaja yang berkaitan dengan ''Wikibooks'' tidak boleh dipersalahkan dengan sebarang ralat maklumat sama ada di dalam laman ini mahupun laman-laman yang dipautkan daripada tapak web luar.'''
Sila pastikan yang anda memahami bahawa kandungan yang disediakan di sini disediakan secara bebas dan tanpa ikatan, tiada sebarang perjanjian atau persetujuan di antara anda dengan pemilik tapak web ini atau pengguna-penggunanya, pemilik pelayan di mana ia disimpan, para penyumbang individu ''Wikibooks'', penyelia, atau sesiapa sahaja yang berkaitan dengan ''Wikibooks'' dan projek-projek saudaranya untuk menerima sebarang tuntutan daripada anda. Anda diizinkan lesen terhad untuk membuat salinan sebarang bahan dari tapak web ini; kebenaran ini tidak merupakan atau membayangkan liabiliti kontrak atau kontrak tambahan kepada pihak ''Wikibooks'' atau mana-mana ejen, ahli, pengurusan dan pengguna lain.
 
Sebarang tanda dagangan, tanda perkhidmatan, tanda kolektif, hak reka bentuk, hak personaliti atau hak-hak lain yang serupa yang disebut, digunakan atau dipetik dalam rencana Wikibooks adalah milik tuan punya asal. Penggunaannya di sini tidak bermakna anda boleh menggunakannya kecuali dalam bentuk yang serupa dengan kegunaan bermaklumat seperti yang difikirkan oleh penulis asal rencana Wikibooks di bawah [[Lesen Dokumentasi Bebas GNU|GFDL]]. Melainkan dinyatakan sedemikian, Wikibooks dan Wikimedia tidak menyokong atau mempunyai kaitan dengan pemilik hak-hak tersebut dan oleh itu tidak dapat memerikan kebenaran untuk penggunaan bahan-bahan dilindungi. ''Penggunaan bahan-bahan tersebut adalah tanggungjawab anda.''
Perhatikan maklumat-maklumat yang disediakan di sini berkemungkinan melanggar perundangan sesebuah negara di mana anda sedang membacanya. ''Wikibooks'' tidak menggalakkan pelanggaran undang-undang, namun begitu kerana maklumat-maklumat tersebut disimpan di dalam sebuah pelayan di California, Amerika Syarikat, ia diuruskan dengan rujukan pada Pindaan Pertama [[Perlembagaan Amerika Syarikat]] (''United States Constitution'') dan [[Hak asasi manusia|Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat]] (''Universal Declaration of Human Rights'') oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB). Perundangan negara anda berkemungkinan tidak mengikhtiraf hak kebebasan bersuara sepertimana oleh perundangan di negara [[Amerika Syarikat]] dan [[PBB]], dan sepertinya, maka ''Wikibooks'' tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang perlanggaran undang-undang negara anda, seandainya anda menghubungkan domain ini atau menggunakan sebarang maklumat yang terkandung di dalamnya dengan apa cara sekalipun.
 
Perhatikan maklumat-maklumat yang disediakan di sini berkemungkinan melanggar perundangan sesebuah negara di mana anda sedang membacanya. ''Wikibooks'' tidak menggalakkan pelanggaran undang-undang, namun begitu kerana maklumat-maklumat tersebutini disimpan di dalam sebuah pelayan di California, Amerika Syarikat, ia diuruskandiselenggara dengan rujukan padamengikut Pindaan Pertama [[w:Perlembagaan Amerika Syarikat|Perlembagaan Amerika Syarikat]] (''United States Constitution'') dan [[w:Hak asasi manusia|Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat]] (''Universal Declaration of Human Rights'') oleh Pertubuhan Bangsa-bangsaBangsa Bersatu (PBB). Perundangan negara anda berkemungkinanmungkin tidak mengikhtirafmengiktiraf hak kebebasan bersuara sepertimana olehyang perundangandiberikan di negaraundang-undang [[w:Amerika Syarikat|Amerika Syarikat]] danatau Piagam [[w:PBB|PBB]], dan sepertinya,oleh makaitu, ''Wikibooks'' tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang potensi perlanggaran undang-undang negara anda, seandainya anda menghubungkanmemaut ke domain ini atau menggunakan sebarang maklumat yang terkandung di dalamnya dengan apa cara sekalipun.
 
:'''Jika anda memerlukan perkhidmatan nasihat yang khusus (contohnya, mengenai perubatan, perundangan, danatau sebagainyapengurusan yang berisikorisiko) sila dapatkandapatkannya dari pakar yang bertauliah dan berpengetahuan di dalam bidang berkenaan.''' Baca [[Wikibooks:Penafian risiko|Penafian risiko (''Risk disclaimer'')]], [[Wikibooks:Penafian perubatan|Penafian perubatan (''Medical disclaimer'')]], dan [[Wikibooks:Penafian perundangan|Penafian perundangan (''Legal disclaimer'')]] untuk penafian lain yang lebih khusus.
 
:'''Wikibooks tidak dipantau secara berkalatetap oleh sebarang perbadanan; diwalau manapembaca pembacadapat memperbaiki sebarang ralat atau memadammembuang maksudmaklumat yang salah, mereka tidak diwajibkan untukwajib melakukannya, oleh yang sedemikiandemikian, segala maklumat di sini adalahdiberikan tanpa sebarang jaminan pengesahan untuk sebarang kegunaantujuan punatau kegunaan.'''
 
'''Tiada gantirugiganti rugi boleh dituntut daripada ''Wikibooks''''', kerana ia merupakan kumpulan individu-individu sukarelawan yang menyediakan pelbagai sumber bahan terbuka untuk tujuan pendidikan, kebudayaan dan maklumat-maklumat sebagainyadalam secara terbukatalian. '''PerlepasanMaklumat ini diberikan kepada anda dengansecara sendirinyapercuma''' dan '''tiada perjanjian atau persefahaman di antara anda dengan ''Wikibooks''''' berkenaan penggunaan anda atau perubahan maklumat-maklumat ini yang di luar [[Lesen Dokumentasi Bebas GNU|GFDL]] (''GNU Free Documentation License''); tiada seseorangpunseorangpun di ''Wikibooks'' boleh dipertanggungjawabkan sekiranya seseorangada lainorang yang mengubahsuaimenukar, menyunting, menambah atau memadam sebarang maklumat yang anda telah masukkan ke dalam ''Wikibooks'' atau sebarang projek yang berkaitan dengannya.
 
Terima kasih kerana meluangkan masa membaca halamanlaman ini, semoga anda mendapat pengalaman yang menyeronokkan di ''Wikibooks''!
 
[[Kategori:Wikibooks|{{PAGENAME}}]]
1,663

suntingan