Tutorial Python untuk bukan pengatur cara/Mengguna Modul: Perbezaan antara semakan

tiada ringkasan suntingan
Tiada ringkasan suntingan
Teg-teg: Dibalikkan Suntingan mudah alih Suntingan web mudah alih
Ini latihan menaip bab ini (namakannya cal.py). <code>import</code> sebenarnya mencari fail bernama calender.py dan membacanya ke dalam program. Jika fail ini dinamakan calender.py dan ia melihat "import calendar" ia akan cuba membaca dirinya, yang tidak dapat dilakukannya dengan baik). :):
 
<source lang="python">
import calendar
tahun = input("Taipkan nombor tahun: ")
calendar.prcal(tahun)
</source>
 
Dan ini sebahagian output yang saya dapat:
 
Taipkan nombor tahun: 2001
2001
January February March
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31
{{XNote|Ingat, Python hanya boleh berbahasa Inggeris. Itu sebab dalam outputnya, Python mengeja bulan dan hari dalam bahasa itu.}}
 
(Saya mengabaikan sebahagian daripada output tapi saya fikir anda dapat bayangannya.) Jadi, apa yang dilakukan oleh program ini? Baris pertama <code>import calendar</code> mengguna perintah baharu, <code>import</code>. Perintah <code>import</code> memuatkan modul (dalam kes ini modul <code>calendar</code>). Untuk melihat perintah-perintah yang terdapat dalam modul-modul standard, lihat dalam rjukan perpustakaan python (sekiranya anda memuat turunnya) atauapun pergi ke to http://docs.python.org/library/. Jika anda melihat dokumentasi bagi modul <code>calendar</code>, ia menyenaraikan sebuah fungsi bergelar <code>prcal</code> yang mencetak kalendar bagi setahun. Baris <code>calendar.prcal(year)</code> mengguna fungsi ini. Secara ringkas, untuk mengguna modul, guna <code>import</code> untuk mengimportnya dan kemudian guna <code>module_name.function<code> bagi fungsi-fungsi dalam modul itu. Cara lain untuk menulis program ini adalah:
 
<source lang="python">
from calendar import prcal
 
tahun = input("Taipkan nombor tahun: ")
prcal(tahun)
</source>
 
Versi ini mengimport fungsi khusus daripada sesuatu modul. Ini satu lagi program yang mengguna ''Python Library'' (Perpustakaan Python). Berikan ia nama clock.py (tekan kekunci Ctrl dan 'c' serentak untuk mematikan program):
 
<source lang="python">
from time import time, ctime
 
masa_lampau = ""
while True:
waktu = ctime(time())
if masa_lampau != waktu:
print "Waktu ialah:", ctime(time())
masa_lampau = waktu
</source>
 
Dengan output seperti:
 
Waktu ialah: Sun Aug 20 13:40:04 2000
Waktu ialah: Sun Aug 20 13:40:05 2000
Waktu ialah: Sun Aug 20 13:40:06 2000
Waktu ialah: Sun Aug 20 13:40:07 2000
Traceback (innermost last):
File "clock.py", line 5, in ?
waktu = ctime(time())
KeyboardInterrupt
 
Output sydah tentunya tidak terbatas, jadi saya batalkan (ataupun outputnya berjalan sekurang-kurangnya sehingga saya menekan 'Ctrl+C'). Program ini melaksanakan gelung tak terbatas. (<code>True</code> sentiasa benar, jadi <code>while True:</code> berjalan tanpa henti) dan setiap kali ia memeriksa sama ada masa sudah berubah dan mencetaknya sekira ya. Perhatikan bagaimana nama berganda selepas kenyataan <code>import</code> digunakan pada baris <code>from time import time, ctime</code>.
 
Python Library mengandungi banyak fungsi berguna. Fungsi-fungsi ini memberi program-program anda kebolehan lebih dan kebanyakannya dapat memudahkan pengaturcaraan Python.
 
=== Latihan ===
Tulis semula program Tinggi_rendah.py daripada bahagian [[../Membuat keputusan|Membuat keputusan]] agar mengguna integer rawak di antara 0 dan 99 dan tidak 78 yang berkod keras. Guna dokumentasi Python untuk mencari modul dan fungsi yang bersesuaian untuk melakukan ini.
Pengguna awanama