JavaScript/Mencari Unsur

Sebelum: Pengenalan Model Objek Dokumen (DOM) Indeks Berikut: Menambah Unsur

Kaedah yang paling biasa bagi mengenal pasti unsur-unsur laman dalam DOM ialah dengan mengguna metode document.getElementById(id).

Penggunaaan Mudah

sunting

Katakan kita ada kod di bawah pada sesuatu laman:

<div id="myDiv">kandungan</div>

Cara yang mudah untuk mencari unsur ini dengan JavaScript adalah:

var myDiv = document.getElementById("myDiv"); // Akan mencari unsur DIV melalui ID; dalam kes ini, 'myDiv'.

Penggunaan getElementsByTagName

sunting

Cara lain bagi mencari unsur pada laman web ialah dengan mengguna metode ElementsByTagName(name).
Metode ini akan memulangkan array semua unsur nama yang terdapat dalam nod.


 
TODO

Nota penterjemah:
Perhatikan dengan teliti kod "ElementsByTagName(name)". Pemboleh ubah "(name)" sebenarnya dapat diubah, mengikut pilihan kita

Katakan kita ada kod ini pada halaman:

<div id="myDiv">
    <p>Perenggan 1</p>
    <p>Perenggan 2</p>
    <h1>Pengepala HTML</h1>
    <p>Perenggan 3</p>
</div>

Dengan menggunakan metode getElementsByTagName, kita memperoleh sebuah array kesemua unsur <p> dalam unsur div:

var myDiv = document.getElementById("myDiv"); // dapatkan div
var myPerenggan = myDiv.getElementsByTagName('P'); //dapatkan semua perenggan dalam 'div'

// sebagai contoh, anda boleh mendapatkan perenggan kedua (indeks array bermula daripada 0)
var mySecondPar = myParagraphs[1]
Sebelum: Pengenalan Model Objek Dokumen (DOM) Indeks Berikut: Menambah Unsur